Next TV là một kênh mới. Kênh này chiếu các chủ đề liên quan tới các đối tượng trẻ – âm nhạc, thể thao, review ứng dụng, trò chơi, công nghệ, thể thao mạo hiểm và một số thứ khác.

 

Ý tưởng chính để thực hiện thương hiệu Next TV là sự tươi trẻ, độc đáo, linh hoạt. Nhằm giới thiệu một kênh truyền hình mới, chúng tôi tạo những mảng màu sặc sỡ cùng với những chuyển động vô cùng tươi mới. Ý tưởng tạo ra sự linh hoạt để sử dụng lâu dài.

 

 

next-logo

 

 

 

 

 

 

font

321b678963da924755e0112d07dce2da

f5bd6fd7365fb2e0f00e5f3353435bf0d6539580e9e24b06efc8a821bfcd71f0c87a7c62bc5e7e41d7792ac5ffc2caf9

75296847d469818b057b5019a7301e77

 

 

 

hinh hieu

 

 

 

e57b4443e331512e068523062dfa4ae5

 

 

 

5b98a95d72c50307574ab0ead8da3478

 

 

 

6a0c34997b520e854d7ffaee9fbba988

 

 

 

07d097cc811817dc11e2ab1bf900afdd

 

 

 

7878cd46264b59ee4044e88fad3e30be

 

 

 

1be7432d76c1a36f5db54b823bfafb52

 

 

 

 

 

 

Comments

comments