Như chúng ta đã biết, Gig poster là những poster dùng để giới thiệu những buổi biểu diễn nhạc sống của các ban nhạc hoặc một nghệ sĩ ở quy mô nhỏ. Chính vị vậy phong cách thiết kế thường độc đáo về minh hoạ và sử dụng phương pháp in đơn giản.

 

 

 

gig-poster-01
 

 

 

gig-poster-02
 

 

 

gig-poster-03
 

 

 

gig-poster-04
 

 

 

gig-poster-05
 

 

 

gig-poster-06
 

 

 

gig-poster-07
 

 

 

gig-poster-08
 

 

 

gig-poster-09
 

 

 

gig-poster-11
 

 

 

gig-poster-12
 

 

 

gig-poster-13
 

 

 

gig-poster-14
 

 

 

gig-poster-15
 

 

 

gig-poster-16
 

 

 

gig-poster-17
 

 

 

gig-poster-18
 

 

 

gig-poster-19
 

 

 

gig-poster-20
 

 

 

gig-poster-21
 

 

 

gig-poster-22
 

 

 

gig-poster-23
 

 

 

gig-poster-24
 

 

 

gig-poster-25
 

 

 

gig-poster-26
 

 

 

Comments

comments