George Bokhua dành nhiều thời gian làm đẹp những biểu tượng lấy cảm hứng từ động vật và kết quả rất tốt. Bạn có thể xem và tạo ra những biểu tượng động vật của riêng mình.

 

 

 

animal-logo-01

 

 

 

animal-logo-08

 

 

 

animal-logo-09

 

 

 

animal-logo-10

 

 

 

animal-logo-11

 

 

 

animal-logo-12

 

 

 

animal-logo-13

 

 

 

animal-logo-14

 

 

 

animal-logo-15

 

 

 

animal-logo-16

 

 

 

animal-logo-17

 

 

 

animal-logo-18

 

 

 

animal-logo-19

 

 

 

animal-logo-20

 

 

 

animal-logo-21

 

 

 

animal-logo-22

 

 

 

animal-logo-23

 

 

 

animal-logo-24

 

 

 

animal-logo-25

 

 

 

animal-logo-26

 

 

 

animal-logo-27

 

 

 

animal-logo-28

 

 

 

animal-logo-29

 

 

 

animal-logo-30

 

 

 

animal-logo-31

 

 

 

animal-logo-32

 

 

 

animal-logo-33

 

 

 

animal-logo-07

 

 

 

animal-logo-06

 

 

 

animal-logo-05

 

 

 

animal-logo-04

 

 

 

animal-logo-03

 

 

 

animal-logo-02

 

 

 

 

 

 

-st-

Comments

comments