Người ta nói "Đường dài mới biết ngựa hay", điều đó đúng với cuộc thi Cứ Làm Đi được tổ chức hàng năm. Qua mỗi năm, các tác phẩm tham dự đều có chất lượng tăng đều. Rất tiếc…

 

…Rất tiếc theo như kế hoạch của Ban tổ chức chủ đề Kết Thúc của năm 2012 cũng là kết thúc cuộc thi thường niên này. Thay vào đó FPT sẽ tổ chức cuộc thi khác.

 

Hơi buồn một chút, nhưng cái gì đó "Kết thúc" cũng có nghĩa là "Sinh ra" một cái mới, nó khiến tôi có liên tưởng tới chủ đề của năm 2011 – Vòng tròn, chả phải chúng có cùng ý nghĩa đấy sao?

 

Nào hãy cùng xem các nhà thiết kế đã "Kết Thúc" thế nào tại cuộc thi năm nay! Xem thêm các tác phẩm tại đây.

 

 

Phùng Quang Vũ


 

 

 

 

Ngô Hoàng Chiến – Cánh chim tự do


 

 

 

 

Ngô Hoàng Chiến – Buông 


 

 

 

 

Ngô Quang Vũ –  After a life

 

 

 

 

 

Tùng Shark – The end is also sweet


 

 

 

 

Chu Thị Thúy Quỳn – Day dứt cuối cùng

 

 

 

 

 

Bùi Công Sơn – Tận thế 

 

 

 

 

 

Đoàn Phú Trọng – The End 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Đăng – The End


 

 

 

 

Lê Anh Tùng – The end where i begin


 

 

 

 

Lê Quốc Linh – One day 

 

 

 

 

 

Lê Quốc Linh – Hello I'm still here 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nghĩa – Another door 

 

 

 

 

 

Trương Thế Vinh – No War 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tùng – The Life In Your Years

 

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Hoàng Tùng – Different Angles

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Huy – Egg of the life 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bảo Hoài

 

 

 

 

 

Lê Thùy Dung – Life 

 

 

 

 

 

Đặng Anh Quang – Love

 

 

 

 

Xem tiếp phần 2 >>

Comments

comments