Người ta vẫn nói đừng đánh giá một quyển sách qua cái bìa của nó. Tuy vậy đứng trước một "rừng sách" trên giá sách, mắt bạn sẽ để ý tới một cuốn sách có thiết kế bìa ấn tượng và chọn nó để đọc thử.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaun Hensher sưu tầm

Comments

comments