Danh thiếp hay namecard, business card tuy nhỏ, nhưng tầm quan trọng của nó lại rất lớn. Thông qua tấm danh thiếp nhỏ nhắn, bạn có thể giới thiệu về bản thân, cách liên lạc và cả sự sáng tạo nằm trong đó. Gây ấn tượng ngay từ tấm danh thiếp là bạn bước đầu dành được thiện cảm từ khách hàng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sưu tầm từ Designwoop

Comments

comments