Bộ sưu tầm những áp phích “không tuổi”

Chúng ta cần cảm hứng để "mở khóa" những ý tưởng tuyệt vời. Bạn chắc đã xem nhiều ý tưởng mới thú vị, nhưng tại sao không nhìn lại những thiết kế "rất cũ" để có những ý tưởng lạ mà quen nhỉ.

Phong cách vintage là không có tuổi, tất cả những gì thuộc về các thời kỳ các họa sĩ và các nhà thiết kế dành phần lớn thời gian làm việc bằng tay đều đem lại những sản phẩm đáng kinh ngạc.

Hãy dành thời gian thưởng thức và để lại bình luận.

Speckyboy sưu tầm.