Tôi phải thừa nhận rằng tôi dành sự ngưỡng mộ cho các nhà thiết kế bao bì nước ngoài, bởi vì mỗi sản phẩm họ tao ra thực sự là một tác phẩm nghệ thuật sáng tạo và hẫp dẫn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments