Hình ảnh cho chiến dịch toàn cầu mới của Adobe: "Adobe &". Chiến dịch này làm nổi bật sức mạnh công cụ của Adobe, được sử dụng bởi khách hàng trong các lĩnh vực khác nhau, như các nhà phát triển, thiết kế, typographer, các nhà làm phim và các lĩnh vực sáng tạo khác.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behance

Comments

comments