Academy Comic Art: Một dự án làm bởi người Việt

Những lần đầu tiên khi thấy những tác phẩm minh hoạ của Nguyễn Thanh Nhàn. Tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi tài năng của Nhàn, và tôi nghĩ đây là một hoạ sĩ minh hoạ xuất sắc.

Tuy nhiên khi cập nhật những tác phẩm mới của Nhàn, tôi sẽ cần bổ xung thêm một khả năng tuyệt vời khác của Nhàn trong lĩnh vực Thương hiệu.

Một dự án có tên Academy Comic Art mà Nhàn cũng sự hướng dẫn của các Thầy Đào Chí Đắc và Nguyễn Trung Khánh đã trình bày một thiết kế nhận diện thương hiệu rất tốt. Kết hợp khả năng minh hoạ cùng typography và lưới, dự án đem lại một thiết kế tươi sáng, sống động và đầy ý nghĩa.

Xem thêm các tác phẩm của Nguyễn Thanh Nhàntại đây.