Trong khi các nhà quản lý của Việt Nam đang đau đầu để làm sao quản lý được thời gian của giới trẻ với thú vui chơi game online. Lấy Playstation làm ví dụ, các nhà thiết kế quảng cáo đã tạo ra vô số những poster ấn tượng để phản đối tính bạo lực và những tác hại của Game ảnh hưởng người chơi.

 

Còn Playstation khuyến cáo gì về các trò chơi của mình:

 

  • Game không dành cho trẻ em

 

  • Play một việc nghiêm túc

 

  • Play là sự tự do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo leblogdebango

Comments

comments