Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên, hay  WWF (The World Wildlife Fund for Nature), được biết đến với việc giải quyết các vấn đề như bảo tồn, phục hồi môi trường và nghiên cứu, một công việc rất rất tuyệt vời. 

 

 

 

 

 

Hãy xem những quảng cáo tốt nhất của WWF và chung tay bảo vệ môi trường.

 

 

bồ nông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments