Một dự án thú vị được đăng trên trang web behance.net gọi là "The Greatest Brandversations". Dự án sáng tạo đã được hoàn thành bởi Stefan Asafti, một nhà thiết kế từ Cluj-Napoca, Romania.

 

 

Dự án trực quan miêu tả cuộc chiến thương hiệu giữa các thương hiệu nổi tiếng. Nhà thiết kế đã thực hiện từ hai đối thủ hàng đầu của nhau từ 5 ngành công nghiệp khác nhau, và chuyển sang thiết kế logo của cả hai công ty đối thủ để tạo ra sự hoán đổi hình ảnh cho những người yêu thương hiệu.

 

 

1. McDonalds – Burger King Brandversation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pepsi – Coke Brandversation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nikkon – Canon Brandversation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Apple – Windows Brandversation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Internet Explorer – Firefox Brandversation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments