Phần cuối của loạt sưu tầm các mẫu tạp chí hai trang được thiết kế rất sáng tạo và gây bất ngờ cho người xem.

 

 

Crush: Class

class

 

 

CLEAR: NO DANDRUFF

hair

 

 

Greenpeace: Tree

magazine-ads-greenpeace-1

 

 

 

magazine-ads-greenpeace-2

 

 

Hombre Magazine

magazine-ads-hombre-3

 

 

McDonald’s: Extra Large Coffee

magazine-ads-mc-coffee

 

 

Revlon: Root Perfect magazine-ads-revlon

 

 

Bic Soleil Clic

magazine-ads-soleil

 

 

Styx Underwear

magazine-ads-styx

 

 

Sunsilk

magazine-ads-sunsilk

 

 

Triumph

magazine-ads-triumph

 

 

Seat Ibiza Cupra: Wheel

wheel

 

 

Hawaiian Tropic

magazine-ads-hawaiian-tropic

 

 

 

Subaru Forester: King Of The Hills

magazine-ads-subaru

 

 

Shikun & Binui Solaria

magazine-ads-solaria

 

 

Samsung TV

magazine-ads-samsung

 

 

Conto Barriers: Lift

lift

 

 

National Association for the Blind: Donate eyes, magazine cut-out

national

 

 

BR Petrobras Oil – Victory

victory-01

 

 

TV 6 – I’d Do Anything For Money

money-01

 

 

Project: AHON

ahon

 

 

Miradent Dental Floss

magazine-ads-miradent

 

 

 

 

Comments

comments