40 mẫu quảng cáo tạp chí hai trang xuất sắc (p3)

Phần cuối của loạt sưu tầm các mẫu tạp chí hai trang được thiết kế rất sáng tạo và gây bất ngờ cho người xem.

Crush: Class

CLEAR: NO DANDRUFF

Greenpeace: Tree

Hombre Magazine

McDonald’s: Extra Large Coffee

Revlon: Root Perfect

Bic Soleil Clic

Styx Underwear

Sunsilk

Triumph

Seat Ibiza Cupra: Wheel

Hawaiian Tropic

Subaru Forester: King Of The Hills

Shikun & Binui Solaria

Samsung TV

Conto Barriers: Lift

National Association for the Blind: Donate eyes, magazine cut-out

BR Petrobras Oil – Victory

TV 6 – I’d Do Anything For Money

Project: AHON

Miradent Dental Floss