Chim này được xem là một trong những con vật nhẹ nhàng,đáng yêu và tuyệt vời nhất trên thế giới. Bên cạnh sự xuất hiện xinh đẹp và quyến rũ của chúng, các loài chim cũng phục vụ như là nguồn tài nguyên thiết kế tuyệt vời cho thiết kế đồ họa.

 

 

 

 

 

ORCHARD OWL

 

 


 

 

 

ART FILM

 

 


 

 

 

TWITCUBE


 


 

 

AIRCARE

 

 


 

 

 

MOUSTACHE LOVERS


 


 

 

 

FIRE BIRD TRADING

 

 


 

 

 

ROOSETORI


 


 

 

2CAN

 

 


 

 

CASA SKY

 

 


 

 

 

PETER HYLENSKI SOUND DESIGN


 


 

 

 

ALCEDOMEDIA


 


 

 

UNDER WING

 

 


 

 

 

ORIGAMI


 


 

 

SPEEDY CREATE

 

 


 

 

 

PERCEPTIV OWL


 


 

 

TANZER

 

 


 

 

TOUCINK v4

 

 


 

 

VICTORY

 

 


 

 

 

ST. FRANCIS HOSPITAL


 


 

 

HOLLAND BIRD ADV

 

 


 

 

BLISS CAPITALL

 

 


 

 

TIWI

 

 


 

 

J-PLANE

 

 


 

 

HORIZON

 

 


 

 

 

AORANGI PRIMARY SCHOOL


 


 

 

ZOO SMART

 

 

 

 

CANARY APP

 

 


 

 

CONVAX SOLUTIONS

 

 


 

 

 

WILDLIFE MANAGEMENT


 


 

 

ONE BRIGHT BIRD

 

 


 

 

TUCANO DESIGN

 

 


 

 

FLUTTER BIRD

 

 


 

 

FLIRT BOX v5

 

 


 

 

LANCSHIRE

 

 


 

 

KAQUK

 

 


 

 

SUBIO CREATIVE

 

 


 

 

BIRDS CHOICE

 

 


 

 

BIRDIZE

 

 


 

 

FIRE BIRD

 

 


 

 

LION BIRD

 

 


 

 

TIKI BIRD

 

 

 

 

Theo YouDesigner

Comments

comments