Động vật có thể nói là nhạy cảm nhất và hứng chịu nhiều nhất các hậu quả do con người gây ra. Vì vậy phần lớn những poster sử dụng động vật đều có tính chất tuyên truyền về thiên nhiên, môi trường.

 

Hãy xem các poster quảng cáo thú vị dưới đây để thấy sự sáng tạo tuyệt vời của những nhà thiết kế trên thế giới.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments