28 trang web infographic nên xem

Infographic là hình thức dùng hình ảnh để trình bày thông tin - thường là những thống kê trên số lượng lớn. Những infographic thường được bố trí khoa học, đẹp mắt và theo một cách dễ hiểu nhất nhằm giúp người đọc có thể hiểu được. Thay vì phải đọc và xem qua hàng ngàn trang web, hay thiết kế, các thống kê phức tạp… bạn chỉ cần xem một hình ảnh infographic là có đủ thông tin.

Màu sắc của top 100 thương hiệu trên web

2. Bảng thời gian của kiểu chữ

Bạn có cần logo mới?

Màu sắc sử dụng trên thế giới theo thời gian

Bạn cần font chữ nào?

Các quốc gia sử dụng nên miền nào?

Google làm việc ra sao?

Mạng lưới phát triển của Yahoo


Về những người sử dụng Internet

16 triệu màu nhìn thế nào?


Bản đồ xu hướng web 4


Bản đồ thế giới 2.0 Mosaic


Vòng đời của một chủ đề trên web

Công cụ Tìm kiếm Spider Traps

Cuộc chiến của Software

Công ty với mạng truyền thông xã hội

Những điều cần kiểm tra khi SEO - Search Engine Optimization (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm)

Bản đồ mạng xã hội

Chu kỳ sống của một blog


Đường dây internet dưới biển


Bản đồ giao thông internet toàn cầu

Flickr User Model


Người dùng mua gì trên mạng

Digital Media Weights and Measures

Kinh nghiệm phân loại


Cuộc chiến của Trình duyệt

Chi phí cho công nghệ

Một tháng Spam