Quảng cáo ở môi trường xung quanh – Ambient Ads được đặt ra như một thuật ngữ vào đầu những năm 90 khi khách hàng bắt đầu yêu cầu các công ty quảng cáo làm "điều gì đó một chút khác biệt" cho họ.

 

 

 

Vì lý do đó, thay vì in thông thường ngoài trời, biển quảng cáo và quảng cáo truyền hình, họ bắt đầu đặt quảng cáo trên những gì có vẻ bất thường hoặc những nơi khác lạ.

 

Vì vậy, khi bạn đang suy nghĩ về những gì để làm với quảng cáo của bạn, hãy nghĩ về một địa điểm khác thường mà nó có thể được thiết kế hoặc một cách khác thường mà bạn có thể đặt nó, để tạo ra bất ngờ cho người xem.

 

 

WWF – Save Paper – Save the Planet

 

 

 

 

 

Wonderbra: Boobs! I broke the glass

 

 

 

 

 

Lay’s – Our Potatoes Are Grown Closer Than You May Think

 

 

 

 

 

toysdirect.com: Batteries

 

 

 

 

 

Rimmel Quick Dry Nail Polish

 

 

 

 

 

Pepperidge Farm Soft Bread

 

 

 

 

 

MTV Switch – Global Warming. What’s All The Fuss About?

 

 

 

 

 

Monster.com Foosball – Stuck In The Wrong Job?

 

 

 

 

 

Aseema Charitable Trust: Education for Street Children

 

 

 

 

 

Milky Way: Seatbelt

 

 

 

 

 

KitKat – Bench

 

 

 

 

 

doydoy – Germany’s Biggest Kebab

 

 

 

 

 

Frontline – Get Them Off Your Dog

 

 

 

 

 

Fitness First (International chain of health clubs)

 

 

 

 

 

What Goes Around – Comes Around

 

 

 

 

 

Colgate – Don’t Forget

 

 

 

 

 

Your pin money. His life fountain!

 

 

 

 

 

Gorge Grown Farmers Market

 

 

 

 

 

The Economist – How Long Can You Stay On?

 

 

 

 

 

BIC – Huge Razor

 

 

 

 

 

Bergmann & Sohn Funeral services

 

 

 

 

 

Science World – A Beaver Can Cut Down 200 Trees a Year

 

 

 

 

 

Tyskie – Beer Mugs Stickers

 

 

 

 

 

Tramontina Precision Knives – Ultrathin slices

 

 

 

 

 

Tibits – Very Very Fresh Vegetarian Food

 

 

 

 

 

Swiss Skydive – Elevator

 

 

 

 

 

Je*s Jeans – No Need to Bend Anymore

 

 

 

 

 

Police- Slower is Better

 

 

 

 

 

Theo boredpanda

Comments

comments