Thiết kế bao bì là một công việc rất cuốn hút các nhà thiết kế. Chỉ cần hình dung bao nhiêu người sẽ sử dụng sản phẩm chính tay ta thiết kế đã là một động lực để nỗ lực hết mình. Xem các thiết kế đồ uống trong bài này để có thêm ý tưởng cho bạn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments