Chỉ trong một khổ giấy nhỏ bằng lòng bàn tay, các nhà thiết vẫn cho thấy tính sáng tạo của mình ở mỗi sản phẩm. Không cái nào giống cái nào, nhưng tựu chung đều đẹp và ấn tượng. Hãy xem các thiết kế danh thiếp trong bài này để có ý tưởng cho bạn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments