Kỹ thuật dập nổi, dập chìm (letterpress) là một kỹ thuật không xa lạ trong thiết kế in ấn. Với phương pháp này các nhà thiết kế đã cho ra đời những thiết kế ấn tượng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

designm sưu tầm

Comments

comments