20 thiết kế bao bì sử dụng hình tượng đầu lâu

Đầu lâu được sử dụng nhiều lần như là biểu tượng của cái chết, sự nguy hiểm và cả để nhắc nhở về dấu hiệu gây chết người. Chúng cũng có sự phổ biến trong thiết kế thời trang và trang trí.

Việc sử dụng hình tượng đâu lâu trong bao bì chủ yếu sử dụng ở các loại đồ uống mạnh gây cảm giác kích thích cho người dùng như rượu, bia, cà phê, thuốc lá…