Sử dụng chữ để tạo logo là một lựa chọn phổ biến của các nhà thiết kế, và cũng là lựa chọn của nhiều khách hàng. Hãy xem bộ sưu tầm những logo sử dụng đồ họa chữ tuyệt vời.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments