Kỹ thuật khoét (die-cut) có thể đem lại những ấn tượng tuyệt vời cho thiết kế của bạn. Biết tận dụng những lợi thế của nó, bạn sẽ có những thiết kế vô cùng sáng tạo.

 

 

die-cut-brochures-1

 

 

 

die-cut-brochures-2

 

 

 

die-cut-brochures-3

 

 

 

die-cut-brochures-4

 

 

 

die-cut-brochures-5

 

 

 

die-cut-brochures-6

 

 

 

die-cut-brochures-7

 

 

 

die-cut-brochures-8

 

 

 

die-cut-brochures-9

 

 

 

die-cut-brochures-10

 

 

 

die-cut-brochures-11

 

 

 

die-cut-brochures-12

 

 

 

die-cut-brochures-13

 

 

 

die-cut-brochures-14

 

 

 

die-cut-brochures-15

 

 

 

die-cut-brochures-16

 

 

 

die-cut-brochures-17

 

 

 

die-cut-brochures-18

 

 

 

 

Comments

comments