Đối với quảng cáo ngoài trời thì một nguyên tắc được đặt ra là; làm sao chỉ cần 3 giây để thu hút người xem, và cũng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, thông điệp quảng cáo phải được người xem hiểu ngay lập tức.

 

 

 

Để đạt được điều đó thì nội dung quảng cáo phải vô cùng súc tích, thường thì hình ảnh thay cho lời nói. Nếu có chữ thì chữ phải đủ lớn và ngắn gọn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments