Thiết kế bìa cho đĩa CD cũng là một công việc của người thiết kế bao bì. Khác với những bao bì dành cho sản phẩm như đồ uống, thực phẩm khi nhắc tới bìa đĩa CD là nói tới nghệ thuật (đĩa nhạc, phim v.v.), bởi vậy những thiết kế càng phải chứng tỏ sự sáng tạo và mắt thẩm mỹ của người thiết kế.

 

Hãy cùng iDesign xem các thiết kế sau đây để học hỏi:

 

 

 

voyage en tzigane by super cinq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

who shall go to the ball

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

pinebender: too good to be true

 

 

 

 

 

milky globe by non-format

 

 

 

 

 

murmur by bunch

 

 

 

 

 

 

 

 

mika by airside

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

the simple life by unit delta plus

 

 

 

 

 

 

 

 

kisschasy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jr ewing by unit delta plus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jeremy camp by invisible creature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

monkey majik by artless

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

john fahey

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

battlefield

 

 

 

 

 

 

 

 

sting – the soul cages – promotional cd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ministry of sound by kristofer strom

 

 

 

 

 

gavriel lipking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

the beautiful mistake by starvingeyes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source  touchey

Comments

comments