14 bài hướng dẫn Photoshop cho dịp Halloween

Halloween là dịp mỗi chúng ta tự hóa thân mình thành những con quỷ đáng sợ. Trong bài này iDesign sẽ sưu tập 30 hướng tẫn tạo những kỹ xảo đặc biệt trên Photoshop dành cho dịp Halloween.

Tạo một cảnh kinh dị trong Photoshop

Đêm huyền bí

Thiết kế poster phim kinh dị

Grunge Manipulation in Photoshop Tutorial

42 Freakish Zombie in 11 Steps

Monsterosity Makeover

Decay

Tạo Zombie

Vampirize Gwen Stefani

Dark Art

Khái niệm cơ bản về chất liệu (Texturing)


Good and Evil

Máu như thật

Tạo một cánh tay bị chặt trong photoshop