Week 17: Trải nghiệm đứng trước thương hiệu

Tags:

  • Batsana

    Học! học nữa học mãi :)

You May Also Like

Những Poster Tuyền Truyền trong suốt 100 Năm Qua (cuối)

Hình con cóc xấu xí này là Thủ tướng chính phủ của Pháp trước ...

Material Design: những nguyên tắc căn bản (phần 2)

Tiếp nối phần 1 về những nguyên tắc căn bản trong Material Design, phần ...

Logolounge: Xu hướng thiết kế logo 2014

Nếu nhà là nơi bạn sống nhiều nhất, thì công sở là nơi thứ ...

Xu hướng thiết kế logo 2012 (cuối)

Năm 2007 đánh dấu sự xuất hiện phổ biến của các kiểu đồ họa ...

Bradbury Thompson (1911 - 1995)

Tổ chức Communication Arts cho rằng “Khi nói tới lĩnh vực Typography, photography và ...