Feature

Posts belong to this category will be display on block “Bai viet hay”

Week 29: Khởi nghiệp và UX

Khách mời của chúng ta hôm nay là Whitney Hess. Whitney là một chuyên gia tư vấn thiết kế UX làm việc tại New York City. Cô từng viết nhiều về việc nâng cấp trải nghiệm của con người trên trang blog Pleasure and Pain, hay bạn có thể theo…

No More Posts