Feature

Posts belong to this category will be display on block “Bai viet hay”

Để trở thành một Design Leader

Một Design Leader có thể là sếp – art director của bạn. Cũng có thể là ai đó đi tiên phong trong các kỹ thuật và sáng tạo mới, nguồn cảm hứng cho tất cả. Đó có phải là công việc lý tưởng của bạn, nếu bạn không muốn làm…

Bài 1 – Thiết kế là gì?

Có vô số định nghĩa về thiết kế (còn gọi là design) mà bạn có thể mong đợi từ một nỗ lực sáng tạo nào đó trong ngôn từ. Một vài người tìm cách phân loại chủ đề thiết kế để diễn giải sự khác biệt hay liên quan của…

No More Posts