Feature

Posts belong to this category will be display on block “Bai viet hay”

The Dieline Awards 2015 (p1)

Thiết kế là không chỉ cho sản phẩm một hình ảnh mà còn giúp chúng dễ nhớ hơn. Thiết kế bao bì càng cần yếu tố này, những bao bì được khoác một bộ áo đẹp đẽ và tạo cảm tình với khách hàng – góp phần vào doanh số…

Kỷ nguyên sắp tới thuộc về UX

Chúng ta đang ở khoảng giữa của sự tương tác diệu kỳ giữa con người và máy tính. Các thiết bị, những vật thể kim loại giúp ích cho cuộc sống của chúng ta sẽ từ từ lỗi thời. Máy tính cá nhân với những cách tương tác truyền thống…

No More Posts