Feature

Posts belong to this category will be display on block “Bai viet hay”

Những thiết kế sao chép

Cách đây nhiều năm tôi từng tham gia một dự án thiết kế cho một công ty thương mại điện tử, công ty bán những đồ điện tử trên trang web. Nhóm thiết kế đã làm một số lượng lớn những thiết kế mới nhằm cải thiện việc bán các…

Thông báo xu hướng Logolounge 2015

Mỗi năm, tôi xem qua hàng ngàn biểu tượng để chuẩn bị cho Báo cáo Xu hướng hàng năm, tôi không thể giúp nhưng có thể giúp các bạn có sự cân nhắc trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau về thiết kế. Trong năm này, có ba thứ…

The Dieline Awards 2015 (p1)

Thiết kế là không chỉ cho sản phẩm một hình ảnh mà còn giúp chúng dễ nhớ hơn. Thiết kế bao bì càng cần yếu tố này, những bao bì được khoác một bộ áo đẹp đẽ và tạo cảm tình với khách hàng – góp phần vào doanh số…

No More Posts