Feature

Posts belong to this category will be display on block “Bai viet hay”

Week 38: Học, học nữa, học mãi

Một trong những thứ tốt nhất cho việc giải quyết những thứ sáng tạo nhất là sự khát khao học tập. Hầu hết những người thiết kế và chuyên gia về trải nghiệm mà tôi biết đều có thêm một bằng cấp nào đó. Nhưng nếu bạn muốn đào sâu…

Những thiết kế sao chép

Cách đây nhiều năm tôi từng tham gia một dự án thiết kế cho một công ty thương mại điện tử, công ty bán những đồ điện tử trên trang web. Nhóm thiết kế đã làm một số lượng lớn những thiết kế mới nhằm cải thiện việc bán các…

Thông báo xu hướng Logolounge 2015

Mỗi năm, tôi xem qua hàng ngàn biểu tượng để chuẩn bị cho Báo cáo Xu hướng hàng năm, tôi không thể giúp nhưng có thể giúp các bạn có sự cân nhắc trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau về thiết kế. Trong năm này, có ba thứ…

No More Posts