Feature

Posts belong to this category will be display on block “Bai viet hay”

Week43: Ngôn từ là linh hồn của UX

Tuần này vị khách của chúng ta Relly Annett-Baker, người đã đặt bút cho rất nhiều nội dung cho các khách hàng ở mọi cấp độ. Cô ấy đang làm việc tại Wokingham, UX. Từ ngữ là linh hồn của trải nghiệm người dùng. Hơn bất cứ yếu tố thiết…

Week 38: Học, học nữa, học mãi

Một trong những thứ tốt nhất cho việc giải quyết những thứ sáng tạo nhất là sự khát khao học tập. Hầu hết những người thiết kế và chuyên gia về trải nghiệm mà tôi biết đều có thêm một bằng cấp nào đó. Nhưng nếu bạn muốn đào sâu…

Những thiết kế sao chép

Cách đây nhiều năm tôi từng tham gia một dự án thiết kế cho một công ty thương mại điện tử, công ty bán những đồ điện tử trên trang web. Nhóm thiết kế đã làm một số lượng lớn những thiết kế mới nhằm cải thiện việc bán các…

No More Posts