Trong bài sưu tầm những phông chữ miễn phí để bạn có thể sử dụng trong những dự án phù hợp. Và nếu bạn có thể, hãy tự việt hoá cho mình những phông chữ yêu thích.

 

Nhấp chuột vào hình để tới liên kết tải về.

 

Corbet

fonts06

 

 

Bloquer Modular typeface

fonts08

 

 

Higher

fonts09

 

 

 

fonts09a

 

 

Langdon

freefonts01

 

 

 

freefonts01a

 

 

 

Airbag

freefonts02

 

 

 

Mission Gothic

freefonts04

 

 

 

freefonts04a

 

 

Mathlete

freefonts05

 

 

Marvel

freefonts08

 

 

Idealist Sans

freefonts09

 

 

Versa

freefonts10

 

 

 

freefonts10a

 

 

Canter Typeface

freefonts11

 

 

 

freefonts11a

 

 

 

 

WDL sưu tầm 

Comments

comments