Nếu bạn đang thiết kế Website thì những tính năng mạng xã hội được gắn trên web là không thế thiếu trong xu hướng hiện nay. Bài viết này liệt kê những bộ icon về mạng xã hội để bạn có thể miễn phí tải về và sử dụng.

 

 

Watercolor Social Icons 

 

Social Media Bubblicons

 

 

 

 

Social Keys Icon Set

 

 

 

 

Social Buzz Icon Pack

 

 

 

 

Sketchy Social Media Icons

 

 

 

 

Free Style and Square Social Icon Sets

 

 

 

 

A set of social media icons in light color and style

 

 

 

 

Metalik Social Icons

 

 

 

 

 

Lustrous Social Icons

 

 

 

 

Social Icon Pack by Koidesign

 

 

 

 

Jive 10 social media icons

 

 

 

 

Graffiti Social Media Icons Pack

 

 

 

 

Free 3D Social Icons Set

 

 

 

 

Egg In Pan Icons

 

 

 

 

BBC GEL Social Media Icons

 

 

 

 

47 Social Bookmark Icons Set

 

 

 

 

18 Free Social Networking Icons by Lee-Ann Donaldson

 

 

 

 

Free Social Media Icons: Tricons

 

 

 

 

3 in 1 Social Icons Pack by Nouveller

 

 

 

 

Yammy Social Media Icons Set

 

 

 

 

Theo aext

Comments

comments