Để quản lý số lượng font chữ đồ sộ của mình. Bạn hãy chia ra từng folder, tên mỗi folder có tên nói lên những font chữ trong đó được sử dụng trong mục đích gì. Ví dụ như folder Fonts_thiep_moi chứa những fonts sử dụng tốt cho các thiếp mời cần sự sang trọng và kiêu sa…

 

 

 

 

Như vậy bạn sẽ tiết kiệm thời gian kiếm font đúng cho thiết kế. Nếu bạn biết cách nào hay hơn thì hãy chia sẻ bằng cách comment dưới bài viết.

 

 

Josefin Slab

 

 

 

 

 

 

Five Minutes

 

 

 

 

 

 

Gota

 

 

 

 

 

 

Calluna Sans Regular (Yêu cầu đăng ký)

 

 

 

 

 

 

Fanwood

 

 

 

 

 

Bigmouth

 

 

 

 

 

 

FF Basic Gothic

 

 

 

 

 

 

franchise

 

 

 

 

 

Nikaia (Yêu cầu đăng ký)

 

 

 

 

 

 

 

Baurete

 

 

 

 

 

NCD Embroidery (Yêu cầu đăng ký)

 

 

 

 

 

Circles

 

 

 

 

 

 

Dited

 

 

 

 

 

 

I Slabbed the Seriff (Yêu cầu đăng ký)

 

 

 

 

 

 

Bascula


 

 

 

 

 

Cubesity Rounded

 

 

 

 

 

 

Cubesity

 

 

 

 

 

 

VADOR

 

 

 

 

 

 

Bender (Yêu cầu đăng ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt Alternative

 

 

 

 

 

 

 

FatC

 

 

 

 

 

 

232MKSD

 

 

 

 

 

 

Dinosaur Gothic (Yêu cầu đăng ký)

 

 

 

 

 

 

 

Spatha sans

 

 

 

 

 

 

 

Pompadour

 

 

 

 

 

 

Cony

 

 

Comments

comments