UX

ux

Week 30: Kỷ nguyên sắp tới thuộc về UX

Chúng ta đang ở khoảng giữa của sự tương tác diệu kỳ giữa con ...

Week 29: Khởi nghiệp và UX

Khách mời của chúng ta hôm nay là Whitney Hess. Whitney là một chuyên ...

Week 28: Wireframe không phải là một thứ tôn giáo

À, wireframe. Một thuật ngữ quen thuộc của người thiết kế Ux. Một người ...

Một ngày không phân tâm: Bài học 12 giờ tập trung

Đây là các quy tắc: Mọi công việc phải làm trong ít nhất 30 ...

Week 27: Cảm xúc và dữ liệu

Steve Jobs, vào ngày thứ sáu trong buổi ra mắt iPhone 4, nơi mà ...

Week 26: Khoảng cách giữa người thiết kế và người sử dụng

Gần đây tôi đã tham gia vào một nghiên cứu người dùng với việc ...

Week 25: Email, sự kết dính của UX

Với sự đi lên mạnh mẽ của mạng xã hội, email bị đẩy lùi ...

Week 24: Hãy phê phán tôi!

“Thiết kế của bạn không phải là công việc nghệ thuật. Nó là một ...

Week 23: Lỗi quy kết

Trong một cuốn sách nổi tiếng The Tipping Point, tác giả Malcolm Gladwell chỉ ...

Week 22: Không có câu trả lời đúng

Khi chúng ta làm việc với một vấn đề thiết kế khó khăn (hoặc ...

Quy tắc của chiến lược nội dung

Chúng ta những người tạo ra website, đã và đang thảo luận hơn 15 ...

Nguyên tắc thiết kế chuyển động trong UI

Bài viết này là một quan sát về những nguyên tắc đơn giản trong ...