UX

ux

Week 47: Facebook có sắp tàn?

Tuần trước, ngân hàng uy tín nhất thế giới, Goldman Sachs quyết định đầu ...

Week 46: Hiểu khán giả của bạn: Bài học từ ngành công nghiệp game

Khán giả tuần này của chúng ta Matt Ventre, một người thiết kế trải ...

Week 45: Xây dựng một sự chia sẻ hiểu biết

Vị khách trong tuần này của chúng ta là Bill Scott, Giám đốc của ...

Week 44 - Kiểm thử tính khả dụng: Lên thuyền nào Design team

Tác giả tuần này của chúng ta Christine Perfetti, CEo tại Perfetti Media, một ...

Week 43: Ngôn từ là linh hồn của UX

Tuần này vị khách của chúng ta Relly Annett-Baker, người đã đặt bút cho ...

Week 42: Kẻ thù bên trong

Tác giả tuần này của chúng ta là Karen McGrane, một chuyên gia thiết kế ...

Design form thế nào cho tốt

Form là thành phần quan trọng nhất khi design flow đăng ký của 1 ...

Week 41: Độ dài & ngắn của nội dung cho Web

Gần đây tôi đọc một danh sách những hướng dẫn viết nội dung trên ...

Week 40 - Giữ lại những thứ quý giá: Ký ức của mình

Tuần này vị khác mời là Alan Colville, một nhà thiết kế UX và ...

Làm sao để giỏi thiết kế UX mà không cần bằng cấp

Không gì thay đổi nhanh hơn là nơi làm việc. Đặc biệt là trường ...

Week 39: Giết người tôi yêu

Không có gì tuyệt giống như thời điểm bạn bất ngờ có giải pháp ...