Chữ & Đồ họa chữ

Những bài viết về Typo

35 Fonts miễn phí đậm, lớn dùng cho tiêu đề

Phần lớn chúng được sử dụng trong cáctiêu đềbài báo và tạp chí, và ...

Top 10 công cụ quản lý phông chữ trên Web

Vài năm trước đây việc sử dụng nhiều phông chữ khác nhau trên web ...

37 tấm hình bằng nghệ thuật typography đẹp nhất.

Văn bản được không chỉ giới hạn trong ngôn ngữ, nó có thể cũng ...

20 fonts chữ Graffiti miễn phí cho designer

Phông chữ Graffiti có thể vô cùng hữu ích trong việc thiết kế, cho ...

40 font vẽ tay miễn phí hấp dẫn

Không giống với san-serif, font chữ vẽ tay nhìn không được nghiêm túc bằng. ...

80 kiểu chữ (typeface) dành cho pro Designer (hết)

Nối tiếp hai phần trước chúng ta tiếp tục liệt kê những font chữ ...

80 kiểu chữ dành cho nhà thiết kế chuyên nghiệp (p2)

Các font được liệt kê trong phần 2 không được biết tới nhiều, nhưng ...

Vẻ Đẹp Không Biên Giới của Typography

Trong khi hầu hết chúng ta làm việc với các bảng chữ cái Latin ...

30 font miễn phí chất lượng cao

Hàng tuần chúng ta săn tìm những bộ font tuyệt vời nhằm thu hút ...