Những phông chữ miễn phí thường được đánh giá không được cao bằng các phông chữ thương mại. Tuy vậy trong kho phông miễn phí của Google bạn vẫn có thể chọn ra những phông chữ phù hợp với dự án của mình.

1. Playfair Display

playfair-display-font-sample

2. Alegreya

alegreya-font-sample

3. Alegreya Sans

alegreya-sans-font-sample

4. Anonymous pro

anonymous-pro-font-sample

5. Archivo narrow

archivo-narrow-font-sample

6. Arvo

arvo-font-sample

7. Bitter

bitter-font-sample

8. Cardo

cardo-font-sample

9. Chivo

chivo-font-sample

10. Crimson text

crimson-text-font-sample

11. Domine

domine-font-sample

12. Fira sans

fira-sans-font-sample

13. Inconsolata

inconsolata-font-sample

14. Karla

karla-font-sample

15. Lato

lato-font-sample

16. Libre baskerville

libre-baskerville-font-sample

17. Lora

lora-font-sample

18. Merriweather

merriweather-font-sample

19. Montserrat

montserrat-font-sample

20. Neuton

neuton-font-sample

21. Old standard

old-standard-tt-font-sample

22. Open sans

open-sans-font-sample

21. Poppins

poppins-font-sample

22. Pt serif

pt-serif-font-sample

22. Roboto

roboto-font-sample

23. Roboto slab

roboto-slab-font-sample

24. Source sans pro

source-sans-pro-font-sample

25. Source serif pro

source-serif-pro-font-sample

26. Varela round

varela-round-font-sample

27. Work sans

work-sans-font-sample

29. Chivo

chivo-font-sample

  • Show Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

comment *

  • name *

  • email *

  • website *