The Bricks - User Interface Framework

The Bricks là bộ các yếu tố User Interface miễn phí, giúp bạn thiết kế prototype cho website. Bộ mẫu này giúp bạn tiết kiệm thời gian trong việc đặt các yếu tố khi thiết kế, hơn nữa chúng là những mẫu cơ bản tuyệt vời cho việc tạo nên một trang web từ thiết kế tới code.

Mỗi yếu tố trong bộ The Bricks có thể dễ dàng sắp đặt. Khi bạn mở những folder chưa các yếu tố, bạn có thể thấy nhiều phiên bản khác nhau của mỗi yếu tố, bạn có thể sửa các góc tròn, chọn các style mà thích, và tình trạng của nó khi nhấp chuột.

Ví dụ như, Edit Box trong bộ này. Thường thì bạn nghĩ nó đơn giản, nhưng một bộ đầy đủ phải bao gồm các tình trạng khác nhau được thiết kế như, Error, Success, Hover, Click.

Hãy tải về tại đây và khám phá nhé.

Video Presentation

The Bricks – User Interface Framework

TheoDesignmodo

  • Show Comments

  • MinhNQ

    quá tuyệt thanks Idesign :X

Your email address will not be published. Required fields are marked *

comment *

  • name *

  • email *

  • website *