Tags:

  • Show Comments

  • hanuman0503

    thích nhất 2 cái của LEMONDESIGN

  • Torj

    Đỉnh cao của nghệ thuật…

Your email address will not be published. Required fields are marked *

comment *

  • name *

  • email *

  • website *

You May Also Like

Nghệ thuật typography của Si Scott

Sau khi lấy bằng thiết kế đồ họa tại Đại học Buckinghamshire, Si Scott ...

25 poster quảng cáo ấn tượng.

Chúng ta thường nhìn thấy áp phích quảng cáo xung quanh chúng ta mà ...

21 Thiết kế web sử dụng Typography

Typography đã trở thành một yếu tố quen thuộc đối với các nhà thiết ...

23 áp phích sử dụng nghệ thuật chữ tuyệt vời

Typography là một trong những cách thể hiện quan trọng của thiết kế đồ ...

Quote Poster - Poster trích dẫn

Một loạt áp phích thú vị của nghệ sĩ Jerod Gibson. Poster được trình ...

Thuật ngữ dành cho bạn yêu Typography (A-B-C)

Freda Sack, chủ tịch của hiệp hội các nhà thiết kế chữ quốc tế ...