Những trang web đơn (single website) từng được dự đoán sẽ là xu hướng của năm 2010. Một trang web đơn, đơn giản là bạn đặt mọi thứ chỉ trong một trang. Hãy xem những trang web ấn tượng trong bài này để có một ý tưởng nào đó cho thiết kế của bạn.

 

 

 

1. Kinoz

 

 

 

 

2. Mitxel Gonzalez Zabalo

 

 

 

 

3. Fish Marketing

 

 

 

 

4. Tomas Pojeta

 

 

 

 

5. Nofrks

 

 

 

 

6. Creative People

 

 

 

 

7. James Lai Creative

 

 

 

 

8. Jason Reed

 

 

 

 

9. Gotta Get to FOWA

 

 

 

 

10. PikaBoo

 

 

 

 

11. We are Sofa

 

 

 

 

12. Salon – La Foile

 

 

 

 

13. Basil Gloo

 

 

 

 

14. Designed by Dave

 

 

 

 

15. Red and White Sale

 

 

 

 

16. Stage 5

 

 

 

 

17. PSD Web Layout Design

 

 

 

 

18. Lennart Basler

 

 

 

 

19. Think Green Meeting

 

 

 

 

20. The Great Bearded Reef

 

 

 

 

21. Fajne Chlopaki

 

 

 

 

22. Mogulista

 

 

 

 

23. Social Snack

 

 

 

 

24. Bullet PR

 

 

 

 

25. Zee

 

 

 

 

26. Legwork Studio

 

 

 

 

27. Silverback

 

 

 

 

28. Tin Van Damme

 

 

 

 

29. Charlie Gentle

 

 

 

 

30. Chirag Solanki

 

 

 

 

31. Visualbox

 

 

 

 

32. www.MelissaHie.com

 

 

 

 

33. volll

 

 

 

 

34. Dan Tobolic

 

 

 

 

35. Search Inside Video

 

 

 

 

36. Samar Tuladhar

 

 

 

 

37. f claire baxter

 

 

 

 

38. rzmota.com

 

 

 

 

39. The portfolio of Bryan Katzel

 

 

 

 

40. SmartCube

 

 

 

 

41. sebdesign.eu

 

 

 

 

42. NETWISE Strategies

 

 

 

 

43. Mike Ambs

 

 

Comments

comments