Xu hướng là một sự quay vòng. Lúc này bạn có thể nói xu hướng thiết kế đơn giản đang thịnh hành. Nhưng một thời gian nữa những màu sắc tươi mới lại đứng lên làm xu hướng chủ đạo. Hãy tham khảo các thiết kế đầy sắc màu này để có cảm hứng cho mình.

 

 

 

Puma Running

 

 


 

 

dribbble

 

 


 

 

There

 

 


 

 

BildmachtPlus

 

 


 

 

Vivo Group

 

 


 

 

Cassius

 

 

 

 

Pixelslave

 

 

 

 

Walt

 

 

 

 

Toasted Digital

 

 

 

 

eight hour day

 

 

 

 

Feed the King

 

 

 

 

a modern eden

 

 

 

 

Multiways

 

 

 

 

designfabrika

 

 

 

 

River City Church

 

 

 

 

Life.Lab

 

 

 

 

Ryan Keiser

 

 

 

 

Brand New Conference

 

 

 

 

Daniela Lerchner

 

 

 

 

Served

 

 

 

 

Deconstruction Records

 

 

 

 

Nuevo

 

 

 

 

Tricycle Inc

 

 

 

 

Postmark

 

 

 

 

So1o

 

 

 

 

 

Theo webdesignledge

Comments

comments