Tiếp tục xem những thiết kế web tuỳ biến gây ấn tượng tốt với người xem. Tất cả đều nhìn rất tuyệt trên các thiết bị như máy tính cá nhân, máy tính bảng và thiết bị di động.

 

Starbuck

starbucks-responsive-web-design-mobile-devices

 

 

Grey Goose Vodka Site

vodka-responsive-web-design-iphone

 

 

 

vodka-responsive-web-design-mobile-device

 

 

 

vodka-responsive-web-design-tablet

 

 

 

vodka-responsive-web-design

 

 

zu

zu-responsive-site-design-iphone

 

 

 

zu-responsive-site-design-tablet

 

 

 

zu-responsive-site-design-desktop

 

 

Hasseroder

Hasseroder-Responsive-Web-Zack-Galfanakis

 

 

 

Hasseroder-Responsive-Web-iPhone

 

 

 

Hasseroder-Responsive-Web-iPad

 

 

 

Hasseroder-Responsive-Web-Mobile

 

 

Boldmind

boldmind-responsive-web-design-iphone

 

 

 

boldmind-responsive-web-design-ipad-3

 

 

 

boldmind-responsive-web-design

 

 

 

 

 

Comments

comments