Chúng ta đã nói rất nhiều về web tuỳ biến (linh hoạt) – responsive website trong suốt thời gian qua, nhưng các ví dụ tuyệt vời thì chưa nhiều lắm. Bài này sưu tầm những trang web thiết kế đẹp, ấn tượng và tất nhiên là tuỳ biến trên mọi thiết bị.

 

Purveyor

 

Purveyor-Responsive-Web-Designs

 

 

 

Purveyor-Responsive-Web-Designs-full-screen

 

 

 

Purveyor-Responsive-Web-Designs-iPhone

 

 

 

responsive-web

 

 

KRO

responsive-web-design

 

 

 

 

responsive-web-magazine

 

 

 

responsive-web-magazine-designs

 

 

 

responsive-web-magazine-iphone

 

 

 

responsive-web-popup

 

 

Sendas

responsive-wordpress-web-design-sendas

 

 

 

 

responsive-wordpress-web-design-sendas-2

 

 

 

responsive-wordpress-web-design-sendas-iphone

 

 

My Indieye

responsive-website

 

 

 

responsive-web-design-desktop

 

 

 

responsive-web-design-mobile

 

 

Cape May Zoo

 

responsive-design-zoo

 

 

Raewyn Brandon

Raewyn-Brandon-Responsive-Portfolio-Web-Design

 

 

 

Raewyn-Brandon-Responsive-Portfolio-Website

 

 

 

Raewyn-Brandon-Responsive-Portfolio-Website-iPad

 

 

 

Raewyn-Brandon-Responsive-Portfolio-Website-Full

 

 

Raewyn-Brandon-Responsive-Portfolio-Website-iPhone

 

 

Oleg Dou

Oleg-Dou-Responsive-Web

 

 

 

 

 

Oleg-Dou-Responsive-Web-Mobile

 

 

 

Oleg-Dou-Responsive-Web-iPad

 

 

 

Oleg-Dou-Responsive-Web-Portfolio

 

 

 

Oleg-Dou-Responsive-Web-Photography

 

 

 

Comments

comments