Những trang web thiết kế tất cả trong một (one page website) luôn có những vị trí nhất định. Đặc biệt trong kỷ nguyên ưu tiên điện thoại (mobile first) chúng càng được sử dụng nhiều do khả năng tuỳ biến nhanh gọn trên mọi thiết bị.

 

2. taxis.co.nz

 

 

one-page-web-01

 

 

 

2. Skittles

 

 

one-page-web-02

 

 

 

3. Marcela Garces

 

 

one-page-web-03

 

 

 

4. Seedlip

 

 

one-page-web-04

 

 

 

5. An Interesting Day

 

 

one-page-web-05

 

 

 

6. #Black Lives Matter (Behind the Hashtag)

 

 

one-page-web-06

 

 

 

7. Sonikpass

 

 

one-page-web-07

 

 

 

8. How To Live Like a Creative

 

 

one-page-web-08

 

 

 

9. A Bear’s Eye View of Yellowstone

 

 

one-page-web-09

 

 

 

10. Aesop Wines

 

 

one-page-web-10

 

 

 

11. Mick Schumacher

 

 

one-page-web-12

 

 

 

12. 1961

 

 

one-page-web-13

 

 

 

13. Guide to the Types of Cyberbullying

 

 

one-page-web-14

 

 

 

14. 56 digital

 

 

one-page-web-15

 

 

 

15. 24 Lever Street

 

 

one-page-web-16

 

 

Comments

comments