Nếu bạn đã theo dõi các bài viết trên iDesign hẳn đã hiểu tầm quan trọng của hệ thống lưới (grid system) trong thiết kế web. Về cơ bản hệ thống lưới giúp bạn giữ các yếu tố dù nhiều hay ít trên trang web không bị lộn xộn.

 

Năm 2011 và về sau được dự báo là việc áp dụng các thiết kế chuẩn mực của in ấn, film ảnh vào các thiết kế web ngày càng sâu sắc. Các quy tắc đã có, giờ là lúc công nghiệp thiết kế web đang gần lại với các ngành công nghiệp thiết kế khác hơn bao giờ hết.

 

 

 

Hãy xem các ví dụ về thiết kế website sử dụng grid system để bạn luôn nhớ tới điều này khi thiết kế bất cứ website nào:

 

 

Chambers Judd

 

 

 

 

Ourhype 

 

 

 

 

 

Busara

 

 

 

 

 

Velhetica

 

 

 

 

 

Cool and the guide

 

 

 

 

 

Best awards

 

 

 

 

 

MCQ

 

 

 

 

 

Mister

 

 

 

 

 

Moodyguy

 

 

 

 

 

Designunit

 

 

 

 

 

Quipsologies

 

 

 

 

 

Jake Przespo

 

 

 

 

 

Andy Rutledge

 

 

 

 

 

The grid system

 

 


 

 

UX Magazine

 

 


 

 

 

Bisgrafic 

 

 


 

 

 

Shape creative and digital studio

 

 

 

 

 

Teachinghistory

 

 


 

 

 

Hatbox

 

 


 

 

 

The morning news

 

 

 

 

 

Ungarbage

 

 

 

 

 

I am Shimone

 

 

 

 

 

Macalicious

 

 

 

 

 

31Three

 

 

 

 

 

Jesus Rodriguez Velasco

 

 

 

 

 

Mark Boulton design

 

 

 

 

 

Kokori & Moi

 

 

 

 

 

Sylvain Toulouse

 

 

 

 

 

Tastespotting

 

 

 

 

 

Superawesome

 

 

Comments

comments