Form là thành phần quan trọng nhất khi design flow đăng ký của 1 web hay 1 app, dù là view gồm nhiều bước hay chỉ là một màn hình đơn điệu. Bài này sẽ liệt kê những điều nên và không nên khi design form thông qua các lỗi thường thấy của designer.

Tuy vậy hãy nhớ đây chỉ là các luật cho trường hợp tổng quát, và sẽ luôn tồn tại những ngoại lệ tùy theo câu chuyện muốn kể về sản phẩm.

 

Form chỉ nên có 1 cột

 

Label để ở bên trên input

 

Nhóm label lại với input tương ứng

 

Không dùng label viết hoa toàn bộ

 

Hiển thị toàn bộ lựa chọn nếu số lựa chọn ít hơn 6

 

Không dùng placeholder làm label

 

Đặt checkbox và radio thẳng hàng dọc

 

Viết nút CTA (Call To Action) rõ nghĩa

 

Viết nội dung lỗi rõ ràng trên dòng tương ứng

 

Chỉ chạy validation sau khi người dùng điền xong input (trừ khi tác vụ validation đấy giúp ích trong quá trình type)

 

Không ẩn đoạn gợi ý

 

Phân biệt rõ action loại 1 và action loại 2

 

Để độ dài của input tương ứng với nội dung

 

Không dùng ký hiệu cho input bắt buộc, và ghi rõ input nào là có thể bỏ đi được

 

Nhóm các thông tin liên quan lại với nhau

 

Theo techtalk.vn

Comments

comments