Sử dụng màu đen trắng trong website được nhiều nhà thiết kế lựa chọn vì màu này gây cảm giác dễ chịu cho mắt. Cùng iDesign xem các thiết kế đơn giản, ấn tượng với màu này.

 

 

 

designspiration

  

 

 

blakeallendesign

 

 


 

 

 

mobeldesign

 

 


 

 

 

voltagead

 

 


 

 

 

thesum

 

 


 

 

 

brandonknasterjewelry

 

 


 

 

 

girlfriendnyc

 

 


 

 

 

decoratedplaylists

 

 


 

 

 

m1k3

 

 


 

 

 

vernonclarke

 

 


 

 

 

postmachina

 

 


 

 

 

blackestate

 

 


 

 

 

work.thenobleunion

 

 


 

 

 

leahhaggar

 

 


 

 

 

stugreenham

 

 


 

 

 

madebycraft

 

 


 

 

 

andrealves

 

 


 

 

 

9elements

 

 


 

 

 

enjoythis

 

 


 

 

 

jonathan-krause

 

 


 

 

 

dshigdon

 

 


 

 

 

agenda26

 

 


 

 

 

madebysofa

 

 


 

 

 

corporateriskwatch

 

 


 

 

 

blacktie

 

 


 

 

 

dzineblog.com sưu tầm.

Comments

comments