Nếu bạn có một studio riêng hoặc có một nhóm làm chung, thì việc có một trang web để chỉ ra những sản phẩm tuyệt vời mà bạn làm được rất quan trọng. Điều cần nhớ là Ấn tượng ban đầu cực kỳ quan trọng, nhất là bạn làm trong lĩnh vực sáng tạo.

 

Khi khách hàng chọn một đối tác để thiết kế web, điều quan trọng là bạn phải khiến họ cảm thấy tự tin vào lựa chọn của họ khi nhìn trang web của chính bạn. Vì thế các trang web của các Studio cần gây những sự nhạc nhiên, bắt mắt, cập nhật xu hướng và để lại ấn tượng khó phai bởi thiết kế và chính các sản phẩm của Studio đó.

 

Hãy cùng xem các website của Agency đã làm tốt điều này.

 

 

Pound & Grain

 

 


 

 

 

We Are Fixel

 

 


 

 

 

 

Small Studio

 

 


 

 

 

Rolf A. Jensen

 

 


 

 

 

Kisko Labs

 

 


 

 

 

Superawesøme

 

 


 

 

 

Vladimir Strajnic

 

 


 

 

 

Chase happiness

 

 


 

 

 

Viareggio Lucca

 

 


 

 

 

Mustache

 

 


 

 

 

Ombres et Lumières

 

 


 

 

 

CarnationGroup

 

 


 

 

 

Superlovers

 

 


 

 

 

no-bo.co

 

 


 

 

 

Agência Gênia

 

 


 

 

 

Hitmo

 

 


 

 

 

Duct Tape & Glitter

 

 


 

 

 

Demi Creative

 

 


 

 

 

Studio Airport

 

 


 

 

 

Full Stop

 

 


 

 

 

J.Development

 

 


 

 

 

Du.Scatolin

 

 


 

 

 

Fi (Fantasy Interactive)


 

 

 

 

 

 

 

Designmodo sưu tầm

Comments

comments